1st Madrid International ED Course

El 20 de Novembre es va celebrar el 1st Madrid International ED Course, amb la participació dels principals experts en andrologia quirúrgica mundial. El Dr. Romero, director de la jornada, va aconseguir reunir a l’Hospital Universitari 12 de Octubre , a prestigiosos cirurgians com Steven Wilson (USA), Robert Valenzuela (USA), Giulio Garaffa (UK), Daniar Osmanov (Alemanya), Jean Etienne Terrier (França)entre d’altres. Es van presentar els últims avenços en cirurgia reconstructiva genital i es van realitzar diferents cirurgies de gran interès científic. El Dr. Torremadé va ser un dels professors invitats, realitzant una ponència sobre l’ús i els resultats multicèntrics del intjert de Tachosil en la malaltia de Peyronie. AndrologiaBarcelona vol felicitar a tot l’equip del 12 d’Octubre,i especialment al Dr. Romero, per l’excel·lent organització d’aquest meeting.