El Dr. Bonet publica un article en la prestigiosa revista British Journal of Urology International sobre càncer de pròstata

El Dr. Bonet ha publicat l’article “Nerve sparing in salvatge Robotic assisted prostatectomy: Surgical technique, Oncologic and functional outcomes at a single high-volume institution” a la revista British Journal of Urology International (BJUI) com a primer autor. L’article demostra per primera vegada a la literatura la possibilitat de realitzar una preservació nerviosa durant una prostatatectomía Radical de rescat després realització de Radioteràpia externa amb uns prometedors resultats funcionals en termes de continència urinària i funció erèctil. Aquest article és la culminació d’un dels projectes que va desenvolupar el Dr. Xavier Bonet durant la seva estada al Global Robotics Institute, (Florida, USA) amb el Dr. Vipul Patel. La revista BJUI està indexada en el primer quartil d’impacte d’Urologia, amb un Impact Factor de 4.7 i és considerada com una de les millors revistes científiques dins el sector.