Destacada participació d’Andrologia Barcelona al Congrés Europeu d’Urologia

El recent 39è Congrés Europeu d’Urologia, celebrat del 5 al 8 d’abril a la emblemàtica ciutat de París, va ser un esdeveniment de renom internacional que va congregar destacats professionals de l’àmbit urològic. Entre els destacats participants es trobaven el Dr. Lluís Peri i el Dr. Juan Manuel Corral, tots dos destacats membres d’Andrologia Barcelona, les ponències dels quals van suscitar un gran interès i debat entre els assistents.

El Dr. Lluís Peri, reconegut expert en urologia i andrologia, va tenir l’honor de presentar la seva ponència sobre “Aproximació Multidisciplinària i Tractament Quirúrgic de les Fístules Vesicopubianes“, una entitat clínica poc freqüent però de tractament complex. En la seva exposició, el Dr. Peri va destacar la importància d’una aproximació integral que impliqui diversos especialistes per abordar eficaçment aquest desafiament mèdic.

D’altra banda, el Dr. Juan Manuel Corral, especialista en andrologia i trasplantament, va participar en la sessió de la secció de trasplantament de l’EAU, on va presentar “Infertilitat Masculina en Pacients amb Insuficiència Renal Terminal: Quin és el Millor Tractament?“. En aquesta fascinant sessió, el Dr. Corral va abordar una qüestió crucial que afecta una població específica de pacients amb insuficiència renal terminal.

A més, el Dr. Lluís Peri va tornar a destacar en la mateixa sessió en abordar el tema del “Tractament de l’Estenosi de l’Artèria Renal després del Trasplantament“.

En resum, la participació de l’equip d’Andrologia Barcelona, representat pels Dres. Lluís Peri i Juan Manuel Corral, en el 39è Congrés Europeu d’Urologia a París, va ser altament destacada i enriquidora.

Dr. Luis Peri en el 39 Congreso Europeo de Urología