Participació destacada dels membres d’Andrologia Barcelona al X Curs de Cirurgia Protèsica i Reconstructiva Urogenital

El X Curs de Cirurgia Protèsica i Reconstructiva Urogenital, realitzat a Barcelona del 7 al 8 de març, es va destacar per ser un rotund èxit en el qual els membres d’Andrologia Barcelona van participar de manera activa i significativa durant tot l’esdeveniment.

L’equip mèdic d’Andrologia Barcelona, compost pel Dr. Xavier Bonet, el Dr. Juan Manuel Corral, el Dr. Maurizio D’Anna, el Dr. Lluís Peri i el Dr. Josep Torremadé, es va destacar en aquest esdeveniment, aportant la seva experiència i coneixements en el camp de l’urologia.

L’objectiu principal del curs va ser proporcionar als participants els coneixements teòrics i pràctics necessaris per dur a terme cirurgies uroprotèsiques per tractar la disfunció erèctil, la incontinència i altres afeccions urogenitals reconstructives.

Durant l’esdeveniment, els membres d’Andrologia Barcelona van compartir la seva experiència i expertesa, enriquint el programa amb discussions detallades i demostracions pràctiques.

L’equip d’Andrologia Barcelona desitja expressar el seu més sincer agraïment a tots els participants pel seu compromís i contribució a l’èxit d’aquest curs.

A més, es va atorgar una distinció especial al Dr. David Ralph, Consultant Urologist a l’University College London, en reconeixement a la seva destacada carrera professional i les seves contribucions al camp de l’urologia.

Andrologia Barcelona reafirma el seu compromís amb l’excel·lència acadèmica i professional en el camp de l’urologia i espera continuar col·laborant en futurs esdeveniments per continuar avançant en el tractament i l’atenció dels pacients amb afeccions urogenitals.