Ejaculació precoç

L’Ejaculació Precoç (EP) és una disfunció sexual durant la fase de l’orgasme que consisteix en la dificultat o impossibilitat per exercir un raonable control sobre el reflex ejaculatori, generant ansietat anticipatòria, culpa i una enorme frustració.
L’ansietat i la dificultat d’autocontrol tenen un paper essencial tant en l’adquisició com en el manteniment en la incontinència ejaculatòria.
El pronòstic d’èxit psicoterapèutic és superior al 90%.

L’ejaculació està controlada pel SN simpàtic. Qualsevol intent de controlar-la voluntàriament condiciona el procés natural a la voluntat, de manera que amb aquest intent de control directe sol sorgir una exacerbació de l’estrès i en conseqüència un increment de l’activitat simpàtica que encara potencia més la imperiositat de l’ejaculació. Així mateix, alts nivells d’estrès i vulnerabilitat cap a la crítica predisposen a l’ejaculació precipitada ja que el SN simpàtic estarà sobrecarregat.

La presència d’ansietat de rendiment, por al fracàs, hostilitat i estil passiu-agressiu de conducta.
La manca d’aprenentatge del control i / o l’ansietat poden impedir la percepció clara de les sensacions premonitòries de l’orgasme, senyals indispensables per aconseguir la continència ejaculatòria

La precocitat restringeix la sexualitat de la parella coartant el plaer sexual del cònjuge de manera que apareix una responsabilitat desproporcionada per intentar satisfer les demandes de la parella, assumint la càrrega total de l’èxit de la trobada sexual.

Tractament mèdic ejaculació precoç

El tractament de l’EP és complex i ha de ser multidisciplinari entre metges i sexòlegs. És important individualitzar el tractament per optimitzar els resultats en cada pacient.
Des d’un punt de vista estrictament farmacològic tenim les següents opcions:

Tractaments de 1a línia:
Inhibidors selectius de la Recaptació de Serotonina (ISRS): Són uns fàrmacs que es poden indicar diàriament (Paroxetina, Sertralina, etc.) o a demanda (Dapoxetina) que retarden significativament l’ejaculació i en milloren el control.
Anestèsics tòpics: S’apliquen en crema amb un preservatiu uns 15 minuts abans de la relació sexual per disminuir la sensibilitat del gland.
Tractament de 2a línia:
Tramadol: Administrat a demanda unes dues hores abans del coit ha demostrat allargar significativament el temps fins a la ejaculació.
Inhibidors de la PDE5: no són fàrmacs destinats específicament per a l’EP, però els pacients amb EP secundària associada a una disfunció erèctil es beneficien de l’ús d’aquests medicaments per retardar l’ejaculació.

Tractament psicològic ejaculació precoç

L’objectiu inicial és millorar el control ejaculatori i prolongar la durada durant el coit a partir de:
Psicoeducació sexual (informació sexual en general, mites sexuals i tabús)
Potenciar un estil de vida saludable (Autocura)
Entrenament en Relaxació per aprendre a crear un ambient sexual tranquil i segur
Entrenament en Habilitats Socials (Assertivitat) i comunicació
Millorar la introspecció i autocontrol tant en “insight” com sexual

Conèixer el nivell d’ansietat i d’excitació abans i durant l’acte sexual (major ansietat a mesura que arriba alts nivells d’excitació eròtica).
Programa d’Autoestimulació: s’ha de capacitar a l’home per identificar les sensacions premonitòries i quan l’excitació porta inevitablement a l’ejaculació (conegut com “reflex ejaculatori”). La millor manera de detectar-ho és amb la masturbació, focalitzant repetidament l’atenció en les sensacions que precedeixen a l’orgasme.

Tècniques d’entrenament sensorial amb la parella personalitzat.

Coresponsabilitat en la sexualitat: Quan el pacient que acudeix a consulta té parella, la Teràpia sexual de parella requereix la cooperació i implicació de les dues parts, responsabilitzant i compartint el problema. El pacient serà la parella, no només l’individu que pateix els símptomes.
Quan el pacient no té parella, el tractament es realitzarà en dues fases (a nivell individual i quan aquest aconsegueixi una parella sexual).

Un alt percentatge dels ejaculadors precoços poden aconseguir un bon funcionament sexual en poques setmanes si realitzen d’una manera correcta els exercicis i tècniques proposats. L’estructura de la personalitat i la dinàmica de la relació conjugal poden obstaculitzar el tractament.

Les sessions seran 1h de durada de freqüència setmanal o quinzenal, en les quals s’intercalaran visites individuals i de parella. Es lliuraran tasques entre sessions tant individuals com en col·laboració amb la parella