Raül Miró Espinosa

Gestió i Administració de pacients

Raül Miró Espinosa s’encarrega de l’atenció i gestió dels pacients que acudeixen al nostre centre, facilitant i agilitzant tots els tràmits per la seva valoració i tractament.