Águeda Milá Vidal-Ribas

Secretaria i Recepció de pacients

L’Águeda Milá s’encarrega de l’atenció i gestió dels pacients que acudeixen al nostre centre, facilitant i agilitzant tots els tràmits per a la seva valoració. Atenció personalitzada en català, castellà i anglès.