Disfunció erèctil: Teràpia sexual i de parella

La disfunció erèctil (DE) és l’aparició d’un canvi en la qualitat de l’erecció tant en termes de rigidesa com en la capacitat de tenir-la o mantenir-la per tal de gaudir d’una relació sexual satisfactòria.
Com en molts casos el desencadenant és el component psicògen, de manera que la valoració, orientació i el tractament psicològic és imprescindible.
Amb freqüència la DE d’origen psicògen coexisteix amb altres trastorns sexuals com són el desig hipoactiu o l’ejaculació precoç, podent ser tant la causa com la conseqüència.
El correcte abordatge de la DE requereix la majoria de les vegades un enfocament multidisciplinari compartit i en col·laboració amb diferents professionals.

Què causa la disfunció erèctil psicògena?

En el pacient amb DE existeix una exigència d’aconseguir i mantenir en cada contacte sexual l’erecció i/o penetració. Sol aparèixer de forma brusca i les ereccions involuntàries es mantenen preservades.

L’exigència de “funcionament” no els permet gaudir de l’acte sexual, la qual cosa genera en l’home un estat d’alerta que li provoca estar més pendent d’obtenir i mantenir una erecció que de relaxar-se i donar/rebre plaer.

Com a conseqüència d’aquest excés de preocupació pel bon rendiment sexual, davant la mínima dificultat tindran ansietat i por a no ser capaç de respondre a demanda. Aquesta por és l’anomenada “ansietat anticipatòria”, que és quan una persona augmenta el seu nivell de alerta davant d’una situació del futur pensant que així tindrà el control davant d’aquella incertesa.

Més concretament, l’ansietat anticipatòria de rendiment sexual és un procés que implica la interacció entre respostes cognitives, afectives, conductuals i fisiològiques abans, durant i després una situació sexual.

Això els hi genera inseguretat, ansietat, insatisfacció, culpabilitat i frustració, tant en l’individu com en la interacció amb la parella.


Tanmateix tenen por a que es repeteixin experiències prèvies (el primer “gatillazo”), presenten preocupació per la crítica, sensació de vergonya, expectatives desmesurades de satisfer a la parella, por al rebuig, ruptura o abandonament.

També s’ha de considerar que en la majoria de casos la qualitat de comunicació amb la parella és poc satisfactòria o insuficient tant a nivell sexual com general (manca d’assertivitat, apertura o empatia).

Per últim, s’ha de considerar que certs desencadenants (una nova parella sexual, sexe d’una nit, estrès, conflictes laborals, dol per ruptura de parella, problemes familiars i de tota índole) poden ser un factor en l’aparició i/o manteniment de la disfunció.

Tractament per a la disfunció erèctil teràpia sexual i de parella

Què és la teràpia sexual?

La teràpia sexual és un tipus de psicoteràpia on l’objectiu és ajudar a externalitzar un problema sexual i començar a gestionar-lo per tornar a gaudir d’una vida sexual satisfactòria. Es composa de diverses etapes/exercicis que s’espera que es completin en la privadesa i intimitat de casa seva (individualment o en parella).

L’objectiu inicial és expressar, detectar i modificar les causes per tal de reduir el nivell d’ansietat anticipatòria (por al fracàs) i disminuir l’exigència a “funcionar a demanda”.

A partir de tècniques cognitiu-conductuals es proposen objectius com:

  • Identificar i modificar els pensaments anticipatoris negatius davant del sexe substituint-los per altres més realistes i adaptatius
  • Disminuir les distorsions cognitives relacionades amb l’exigència, perfeccionisme, culpa i la por a la ruptura (abandonament)
  • Atenuar i controlar les respostes fisiològiques
  • Reduir els nivells de tensió associats a l’acte sexual i realitzar aproximacions successives satisfactòries

Programa d'intervenció

Psicoeducació sexual (informació sexual, mites sexuals i tabús)

Potenciar un estil de vida saludable (Autocura)

Entrenament en Relaxació, “Mindfulness” i Tècniques per millorar l’atenció: aquí i ara

Respiració diafragmàtica: Part del procés fisiològic de l’erecció inclou el correcte funcionament del sistema nerviós parasimpàtic (SNP) i la respiració profunda activa el SNP

Millorar la introspecció i la reestructuració dels pensaments automàtics i anticipatoris (Creences disfuncionals)

Potenciar els jocs eròtics sexuals i no centrar les relacions sexuals en la penetració

Dessensibilització sistemàtica personalitzada a partir d’exposició gradual

Programa d’Autoestimulació i Fases de Teràpia Sexual personalitzat i adaptat a cada pacient i procés
Teràpia amb EMDR.

Quan el pacient que acudeix a consulta té parella, la Teràpia sexual de parella s’orienta cap a la cooperació i implicació de les dues parts, responsabilitzant i compartint l’abordatge de forma simultània. Tant a nivell individual com a nivell de parella, sovint s’estableix un entrenament en habilitats socials (assertivitat) i en millorar qualitat de la seva comunicació. Sovint, es combina amb tractament psiquiàtric o farmacològic (IPDE5), el que s’anomena teràpia combinada.

Les sessions seran de 1h de durada de freqüència setmanal o quinzenal, en les quals s’intercalaran visites individuals i/o de parella. Es lliuraran tasques entre sessions (individuals i de parella).La disfunció erèctil (DE) és l’aparició d’un canvi en la qualitat de l’erecció tant en termes de rigidesa com en la capacitat de tenir-la o mantenir-la per tal de gaudir d’una relació sexual satisfactòria.