Incurvació peniana (Malatia de Peyronie)

 • La malaltia de Peyronie (MP) és una malaltia benigna del penis d'origen inflamatori caracteritzada per la formació de plaques fibroses a l’albugínia dels cossos cavernosos provocant incurvació, escurçament o aprimament penià.
 
 • La causa de la malaltia segueix sent incerta encara que hi ha diverses hipòtesis que suggereixen una alteració del procés de cicatrització com a causa més probable.
 
 • L'edat mitjana de presentació és al voltant dels 50 anys i la seva prevalença augmenta amb l'edat; des d'un 1.5% als 30 anys fins al 6.5% als majors de 70.
 
 • La Malaltia de Peyronie (MP) es presenta típicament en 2 fases:
 1. Fase inflamatòria (6-12 mesos): caracteritzada per dolor amb les ereccions, deformitat progressiva i aparició de plaques en el penis.
 2. Fase d'estabilització (a partir dels 12 mesos): desaparició del dolor, estabilització de la deformitat i enduriment de les plaques.
  peyronies
 • Sense tractament hi ha progressió en el 48%, estabilització en el 40% i millora espontània en el 12%.
 
 • El tractament de la MP es realitza en la fase estable, quan la deformitat ja no pot progressar més. El tractament en la fase inflamatòria va dirigit al control del dolor amb medicació analgèsica.
 
 • Durant la fase estable, cap tractament oral ha demostrat disminuir el grau de curvatura. Els tractaments més acceptats són els següents:
 
 • Tractament intraplaca:
  • Injecció de col·lagenasa del Clostridium: indicades en curvatures lleus. Redueix el contingut de col·lagen de la placa disminuint el grau de curvatura fins a un 38%.
 
 • Tractament quirúrgic:
  • Tècniques de plicatura: indicades en curvatures lleus / moderada (<60º). Es realitzen plàsties de la albugínia per corregir la deformitat. Les tècniques més utilitzades són les de Nesbit, Yachia i la Tècnica dels 16 punts.
  captura-de-pantalla-2016-11-01-a-les-20-38-00  
  • Tècniques amb injert: indicades en curvatures severes (> 60º). Es realitza la incisió o escissió de la placa i es col·loca un empelt substitutiu.
  allograft  
 • Pròtesis penianes: A les deformitats severes amb disfunció erèctil associada severa.